vrijdag 19 december 2008

Tam-Tam


De Tam-Tam bestaat uit een grote metalen plaat met een omgeslagen rand.
De Tam-Tam hangt in een frame en wordt bespeeld met een klopper.
De Tam-Tam heeft geen gelijke toon: dat wil zeggen geen bepaalde toonhoogte.
Kosmische klanken waarin de harmonie
van de chaos herkend wordt.

Klank staat aan de basis van muziek.
Eerst wordt iets in trilling gebracht,
deze trillingen vormen een klank en
meerdere klanken vormen een melodie.

De Tam-Tam is een veel omvattend slaginstrument
die de ware spiegel van het zelf kan zijn
voor degene die wil horen, voelen.
Alleen door het te ervaren kunnen er woorden voor gevonden worden, ervaar het!
De Tam-Tam is een van de krachtigste instrumenten uit het verre verleden.